“Chúng tôi yêu những gì chúng tôi làm và chúng tôi thích giúp đỡ người khác thành công ở những gì họ thích làm.”

Mr. Thi, CEO