NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

Chi Nhánh: Hồ Chí minh
Tên tài khoản: Phạm Văn Thi
Số tài khoản: 0041000195000

NGÂN HÀNG SACOMBANK

Chi Nhánh: Hồ Chí minh
Tên tài khoản: Phạm Văn Thi
Số tài khoản: 0041000195000

NGÂN HÀNG DONGABANK

Chi Nhánh: Hồ Chí minh
Tên tài khoản: Phạm Văn Thi
Số tài khoản: 0103231833